Recent Searches: a-amino

Ukraine A Amino Export Data | Active Importers & Exporters

Found 320 A Amino Export Data from Ukraine with 14 Exporters information:

Filters:
 
Export
2017
2018
ukraine
T3+
1 Countries with Importer, Exporter and Notify/Declarant Name

Ukraine Export (320)

Importer (19)

Exporter (14)

Authorization DateNomenclature CodeProduct DescriptionConsigneeShipperDeclarant NameStd. QuantityStd. UnitStd. Unit Price US$Value Invoice in US$Country of OriginCountry of DestinationCountry of TradingPlace of DeliveryQuantity
30-01-20182922498500"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група) для прове дення науково-дослідних робіт та які немістять у собі наркотичні засоби, психот ропні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (methyl 2-amino -2-cyclohexylacetate hy drochloride) -0,0025кг.,CAS: 322392745. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT018.73UALVGBNA0
30-01-20182930909990"1.Зразки сполук для використання лаборат орних дослідженнях (сполукисіркоорганіч ні) які не містять у собі наркотичні зас оби, психотропні речовини,їх аналогі і прекурсори: (2-amino-4 -bromobenzene-1-thiol) -0,01к г., CAS:93933494. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT01841.25UALVGBNA0
29-01-20182931909090"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (інші органо-неорганічні сполуки) та якіне містять у собі наркотичні засоби, пси хотропні речовини, їх аналогі іпрекурсо ри: (potassium (3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)trifluorob oranuide) -0,002кг. Зразки знаходятьсяв скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT04662.9UALVGBNA0
26-01-20182933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних р обіт та не містять у собі наркотичнізас оби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори:(2-{[(5-bromopyridin-3-yl)methyl]amino}e than-1-ol dihydrochloride) -0,00132кг.Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий термобокс тапер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT0433.16UAUSGBNA0
26-01-20182924190000"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (аміди ациклічні (включаючи ациклічні карбамати) та їх похідні) та не містять у собі наркотичні засоби,психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори для проведе ння науково-дослідних робіт:(tert-butyl N-(4-amino-2-methylbutan-2-y l)carbamate) -0,00025кг., CAS:880100436 Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та перекладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0178.66UALVGBNA0
26-01-20182932990000"1.Зразки сполук для використання в лабор аторних дослідженнях (сполукигетероцикл ічні лише з гетероатомом (атомами) кисню які не містять у собінаркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі і пр екурсори:((4S)-4-amino-3,4-dihydro-2H-1-benzopyra n-6-carbonitrile hydrochloride)-0,00121 кг. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT0739.89UAUSGBNA0
25-01-20182922500090"1.Зразки сполук (aмiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональнаг рупа) для проведення науково-дослідних р обіт та не містять у собі наркотичнізас оби, психотропні речовини, їх аналогi i прекурсори:(4-amino-2-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy ]ethyl}butanoic acid) -0,001кг., CAS:19 17864926. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийбокс. Не для медичного використання.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT0550.61UAUSGBNA0
25-01-20182928009090"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (органiчнi похiднi гiдразину) для проведення науково-дослідної праці та не місти тять у собі наркотичні засоби,психотроп ні речовини, їх аналогi i прекурсори:((R)-2-amino-N-hydroxypropanamide) -0,00 1кг., CAS: 35320208.;((3E)-3-[(benzyloxy)imino]-2-methylpropa noic acid) -0,001кг. Зразки знаходятьсяв скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT01189.28UAUSGBNA0
24-01-20182934999000"1.Зразки гетероциклічних сполук для пров едення науково-дослідної праці та неміс тять у собі наркотичні засоби, психотроп ні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (2-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazo l-5-yl)acetic acid)-0,005кг., CAS: 3317 6419. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні впластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT0313.9UAUSGBNA0
24-01-20182933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних р обіт та не містять у собі наркотичнізас оби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори: (2-amino-5-(trifluoromethyl) pyridine)- 0,01кг., CAS: 74784706. Зразки знаходяться вскляних пляшках які помищенні в пластиковий термобокс та пер екладений сухімльодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT054.26UALVGBNA0
24-01-20182933790000"1.Зразки хімічних гетероциклічних сполук лише з гетероатомом азоту (лактами),для проведення науково-дослідних робіт та не містить у собі наркотичні засоби,психот ропні речовини, їх аналогі і прекурсори:((3S)-3-amino-1-hydroxy-1,2,3,4-tetrahyd roquinolin-2-one) -0,0025кг., CAS:34783 487. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT01166.04UALVGBNA0
24-01-20182922498500"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група) для прове дення науково-дослідних робіт та які немістять у собі наркотичні засоби, психот ропні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (tert-butyl 6-aminospiro[3.3]heptane-2-c arboxylate hydrochloride)-0,00117кг.; (methyl 2-(4-fluoro-2-methylphenyl)-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)acetate) -0,0 01кг., CAS: 1457920567. Зразкизнаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""ЄНАМІН""Торгівельна марка -ЄНАМІНКраїна виробник -UA"
0UNT01595.98UAUSGBNA0
23-01-20182933998000"1. 2-Аміно-1-метилбензімідазол (2-Amino-1-methylbenzimidazole), в кількості 0,100 кг для органічного синтезу;Тріс(1,10-фенантролін) заліза (ІІ) сульфат 0.025М водний розчин (Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulfate0.025M aqueous solution), в кількості 10,0 кг для аналітичної хімії в якості індикатору, органічні хімічні сполуки, сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом азоту, не відносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; не відносяться до товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Розфасування - 0,1 кг 2-Аміно-1-метилбензімідазолу у банці; по 2,5 кг Тріс(1,10-фенантролін) заліза (ІІ) сульфата 0.025М водного розчину у пляшці. Хімічна назва - 2-Аміно-1-метилбензімідазол. CAS 1622-57-7.Формула C8H9N3. Молекулярна маса 147,18. Зовнішний вигляд - порошок білого з відтінком кольору. Вміст основної речовини 99,8%. Партія SYN1194150118. Артикул SYN1622577UA. РО 492584. Продукт 27630.Хімічна назва - Тріс(1,"
0UNT01958.24UABEBENA0
23-01-20182934999000"1.Зразки гетероциклічних сполук для пров едення науково-дослідної праці та неміс тять у собі наркотичні засоби, психотроп ні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (methyl 2-amino-4- (2-methylpropyl)thiop hene-3-carboxylate)-0,0025кг., CAS: 183 562370. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0292.24UALVGBNA0
22-01-20182933998000"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту) для провед ення науково-дослідних робіт та немістя ть у собі наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (3-amino-1-methyl-4-phenyl-1H-1,2,4-tria zol-5(4H)-one) -0,00025кг.,CAS: 3190327 Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0366.91UALVGBNA0
22-01-20182924299890"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні) та які не містять у собі наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори: (3-(((tert-butoxycarbonyl) amino)methyl)benzoic acid)-0,005кг., CAS: 117445224. Зразки знаходяться в скляних пляшках якіпомищенні в пластиковий термобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT097.73UALVGBNA0
22-01-20182933790000"1.Зразки хімічних гетероциклічних сполук лише з гетероатомом азоту (лактами),для проведення науково-дослідних робіт та не містить у собі наркотичні засоби,психот ропні речовини, їх аналогі і прекурсори: (7-amino-6-fluoro-3,4-dihydroisoquinoli n-1(2H)-one) -0,001кг., CAS: 1025898127. Зразки знаходяться вскляних пляшках які помищенні в пластиковий термобокс та пер екладений сухімльодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0823.52UALVGBNA0
19-01-20182930909990"1.Зразки сполук для використання лаборат орних дослідженнях (сполукисіркоорганіч ні) які не містять у собі наркотичні зас оби, психотропні речовини,їх аналогі і прекурсори: (3-amino-1 -benzylthiourea)-0,01кг., CAS : 13431419.Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий термобокс тапер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0111.58UALVGBNA0
19-01-20182922290090"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх до складу яких входить кисневовмісна група та які не містять у собі наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогіі прекурсори: (4-amino-3 -chlorophenol)-0,0025кг., CAS: 17609802.; (4-amino-3-ethylphenol) -0,0005кг., CAS: 61638004. Зразки знаходяться в скляних пляшкахякі помищенні в пластиковий боксВиробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0325.21UALVGBNA0
18-01-20182933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних р обіт та не містять у собі наркотичнізас оби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори: Amines, liquid,corrosive, n.o.s. (4-(Am inomethyl)pyridine) -0,01кг., CAS: 37315 31.; Toxicsolid, organic, n.o.s. (3-Amino-4- methylpyridine) -0,0025кг., CAS: 3430271Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT023.47UALVGBNA0
17-01-20182106909890"1.Харчові продукти для людей, з вмістом з вмістом більш як 5 мас.% глюкози або крохмалю. Не містить продуктів тваринного походження. Без вмісту спіртовмісних компонентів: VITAGEN Alpha Lipoic + Q10 капсули №60 у флаконі- 34 уп.; Торговельна марка: VITAGEN . Виробник: BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.(Индия). Країна виробництва: IN. VITAGEN Alpha MAN капсули №60 у флаконі- 34 уп.; Торговельна марка: VITAGEN . Виробник: BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.(Индия). Країна виробництва: IN. VITAGEN Alpha-Lipoic Acid капсули №60 у флаконі- 17 уп.; Торговельна марка: VITAGEN . Виробник: BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.(Индия). Країна виробництва: IN. VITAGEN Alphalipoic Acid MAX капсули №60 у флаконі- 34 уп.; Торговельна марка: VITAGEN . Виробник: BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.(Индия). Країна виробництва: IN. VITAGEN Amino Essentials капсули №60 у флаконі- 51 уп.; Торговельна марка: VITAGEN . Виробник: BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.(Индия). Країна виробництва: IN. VITAGEN Amino Sports кап"
0UNT019412.63INMDMDNA0
16-01-20182924190000"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (амiди ациклiчнi (включаючи карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук) які не мі стять у собі наркотичні засоби,психотро пні речовини, їх аналоги і прекурсори:(3-(acetyloxy)-2-([(tert-butoxy)carbonyl ]amino)propanoic acid) -0,001кг., CAS:7801801. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0322.69UAUSGBNA0
16-01-20182933998000"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту) для провед ення науково-дослідних робіт та немістя ть у собі наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (3-amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic a cid) -0,001кг., CAS:1260663680. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийтермобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0876.14UALVGBNA0
12-01-20182933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних робіт та не містять у собі наркотичніза соби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори: Toxic solid, organic,n.o.s. (5-amino-2- (trifluoromethyl)pyridine) -0,005кг., CA S: 106877332. Зразкизнаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT022.47UALVGBNA0
05-01-20182922498500"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група) для прове дення науково-дослідних робіт та які немістять у собі наркотичні засоби, психот ропні речовини, їх аналогі іпрекурсори: (6-amino-2-propylhexanoic acid hydrochlo ride) -0,01кг., CAS:1803592939. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийбокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT01398.6UAUSGBNA0
03-01-20182929900000"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту) та н е містить у собі наркотичні засоби,псих отропні речовини, їх аналогі і прекурсо ри: Toxic solid, flammable,organic, n.o.s. (4-methyl-4-{2-[({[(1s,4s)-4-azidocyclohexyl]imino}methylidene)amino]ethyl}morph olin-4-ium;4-methylbenzene-1-sulfonate)-0,001кг., CAS: 1801187610. Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні впластиковий термобокс та пер екладений сухім льодом.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0997.68UALVGBNA0
29-12-20172933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних робіт та не містять у собі наркотичніза соби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори:(2-amino-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3- carbaldehyde) -0,001кг., CAS:1361821251 Зразки знаходяться в скляних пляшках які помищенні в пластиковийбокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT01267.39UALVGBNA0
29-12-20172924299890"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні) та які не містять у собі наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори: (tert-butyl N-(4-amino-1-methylcyclohexyl)carbamate) -0,005кг., CAS: 1254058268. Зразки знаходяться в скляних пляшкахякі помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0639.48UALVGBNA0
29-12-20172933399900"1.Зразки лабораторних хімічних похідних (органічна хімічна гетероциклічна сполука лише з гетероатомом азоту, що містить у структурі неконденсоване піридиновекі льце) для проведення науково-дослідних робіт та не містять у собі наркотичніза соби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори:(2-Amino-5-nitropyridine) -0,005кг., CAS: 4214760. Зразки знаходяться в склянихпляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT016.65UALVGBNA0
28-12-20172934100000"1.Зразки лабораторних хімічних похідніх (сполуки, що містять у структурі неконденсований тіазоловий цикл (гідрований або негідрований)) та не містять у собінарк отичні засоби, психотропні речовини, їх аналогі і прекурсори для проведеннянаук ово-дослідних робіт: (ethyl 2-[(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate) -0,005к г., CAS: 1997578150. Зразки знаходятьсяв скляних пляшках які помищенні в пластиковий бокс.Виробник: ТОВ ""НВП ""УКРОРГСИНТЕЗ""Торгівельна марка -UOSКраїна виробник -UA"
0UNT0623.95UAUSGBNA0

Looking for Latest Export/Import Data ? Please fill up the below form.

Which Service(s) are you interested in ?*
OR
+
=